“Не праклінай, што я люблю…” Н.Гилевич (16+)

Поэтический моноспектакль по роману в стихах “Родные дети” Нила Гилевича

 

Исполнитель – Николай Леончик

Автор инсценировки, режиссер-постановщик – Галина Дягилева

Музыкальное сопровождение (цимбалы) – Дар’я Неўмяржыцкая

 

Паэтычны монаспектакль “Не праклінай, што я люблю” створаны паводле аднаго з самых лірычных і па-філасофску заглыбленых твораў народнага паэта Беларусі Ніла Сымонавіча Гілевіча (1931 – 2016) – рамана ў вершах “Родныя  дзеці”, якому паэт аддаў дваццаць гадоў натхнёнай і рупнай працы.

Спектакль, як і сам твор, прасякнуты пачуццём вялікай любові да роднай зямлі і адказнасці за яе будучыню, шчымлівай “музыкай” высокага і трагічнага кахання да жанчыны. Даследчык беларускага фальклору, быту, тонкі знаўца жывой народнай гаворкі, Ніл Гілевіч стварае своеасаблівую паэтычную “сюіту”, дзе гарманічна знітоўваюцца жартоўныя, гумарыстычныя “ноты” і чуюцца напевы роднай зямлі, жытнёвага поля, “дзе ціша долы спавіла”.

“Родныя дзеці” – твор сучасны, вельмі актуальны. Яго героі ставяць сабе, свайму жыццю зусім няпростыя пытанні. На некаторыя з іх прыйдзецца адказваць усім нам, “родным дзецям” беларускай зямлі.

Святлана Сергіеўская

Спектакль идет  1 час.